Погрібний О.О., Каракаш І.І. та ін.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О.О., Каракаша І.І. — К.,2003 - 448 с.. 2003

В підручнику детально розглянуті питання права власності на землю та права землекористування, розкриваються умови та порядок набуття земель­них ділянок, реалізації земельних прав І обмеження прав на землю земель­ними сервітутами, а також викладені правові режими використання та охо­рони окремих категорій земель Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магіс­трів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широко­му колу читачів, які цікавляться проблемами земельного законодавства І права України.

<< |
Розділ 1
Предмет, метод, принципи і система земельного права
§ 2. Методи регулювання в земельному праві
Розділ 2
Історія розвитку земельного права в Україні
Розділ З Джерела земельного права
Розділ 4
Повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин
Розділ 5 Право власності на землю
Розділ 6
Право землекористування та його види
Розділ 7
Земельні сервітути та обмеження прав на землю
Розділ 8
Земельно-правові підстави, умови і порядок набуття та реалізації прав на землю
Розділ 9
Цивільно-правові угоди щодо земельних ділянок та їх продаж на конкурентних засадах
Розділ 10 Припинення прав на землю
Розділ 11 Гарантії прав на землю
Розділ 12
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Розділ 13
Правовий режим земель житлової та громадської забудови
Розділ 14
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Розділ 15
Правовий режим земель оздоровчого призначення
Розділ 16
Правовий режим земель рекреаційного призначення
Розділ 17
Правовий режим земель історико-культурного призначення
Розділ 18 Правовий режим земель лісового фонду
Розділ 19 Правовий режим земель водного фонду
Розділ 20
Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Розділ 21
Правове забезпечення охорони земельних ресурсів
Розділ 22
Правове регулювання адміністративно-територіального поділу території України і планування використання та охорони земель
Розділ 23
Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру
Розділ 24
Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів
Розділ 25
Правове забезпечення економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
Розділ 26
Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. Відповіді до екзамену з дисципліни ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2012 год
  2. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К.,2009. - 496 с. - 2009 год
  3. Лісова Тетяна Вікторівна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004 - 2004 год