Відповіді до екзамену з дисципліни ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2012

| >>

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К.,2009. - 496 с. - 2009 год
  2. Лісова Тетяна Вікторівна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004 - 2004 год
  3. Погрібний О.О., Каракаш І.І. та ін.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О.О., Каракаша І.І. — К.,2003 - 448 с. - 2003 год