Лісова Тетяна Вікторівна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004. 2004

Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Науковий керівник – Шульга Михайло Васильович доктор юридичних наук, професор

<< | >>
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
1.4. Види землеустрою
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
РОЗДІЛ 3 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. Відповіді до екзамену з дисципліни ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2012 год
  2. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К.,2009. - 496 с. - 2009 год
  3. Погрібний О.О., Каракаш І.І. та ін.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О.О., Каракаша І.І. — К.,2003 - 448 с. - 2003 год