Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К.,2009. - 496 с.. 2009

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України розкриває зміст норм чинного Земельного кодексу України як основної складової системи земельного законодавства з урахувавши практики його застосування та поглядів фахівців у цій сфері. Видання може стати в нагоді студентам, викладачам і науковцям правничих спеціальностей, практикуючим юристам і усім тим, хто цікавиться земельним законодавством та практикою його застосування

<< | >>
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 2
Глава 3
РОЗДІЛ ІІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Глава 4
Склад та цільове призначення земель України
Глава 5
Землі сільськогосподарського призначення
Глава 6
Землі житлової та громадської забудови
Глава 8
Землі оздоровчого призначення
Глава 9
Землі рекреаційного призначення
Глава 10
Землі історико-культурного призначення
Глава 11
Землі лісогосподарського призначення (Назва глави 11 із змінами, внесеними згідно із Законом №3404-IV від 08.02.2006)
Глава 12
Глава 13
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Розділ III
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 14
Право власності на землю
Глава 16
Право земельного сервітуту
Глава 16-1
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови (Кодекс доповнено главою 16-1 Законом №997-V від 27 квітня 2007 року)
Глава 17
Добросусідство
Глава 18
Глава 19
НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Набуття права на землю громадянамита юридичними особами
Глава 20
Глава 21
Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (Назва глави 21 в редакції Закону N 509-VI від 16.09.2008)
Глава 22
Припинення прав на землю
Розділ V
ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Вирішення земельних спорів
Розділ VI
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Глава 26
За вда н н я, змісті порядок охорони земель
Глава 27
Використання техногеннозабруднених земель
Глава 28
Глава З0
Глава 31
Землеустрі й
Глава 33
Глава 34
Державний земельний кадастр
Глава 35
Глава 36
Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 37

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. Відповіді до екзамену з дисципліни ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2012 год
  2. Лісова Тетяна Вікторівна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004 - 2004 год
  3. Погрібний О.О., Каракаш І.І. та ін.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О.О., Каракаша І.І. — К.,2003 - 448 с. - 2003 год