М. Й. Штефан. Цивільний процес. Видання 2-ге, перероб. та доп., 2001. 2001

Штефан Михайло Йосипович —доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України. Визнаний фахівець з питань цивільного процесу, цивільних процесуальних засобів захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав юридичних осіб і держави. Є автором понад 130 наукових праць.
Рецензенти:
Підопригора О. А. — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Шевченко Я. М. — доктор юридичних наук, професор, академік
Академії правових наук України (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН УКраїни)

<< |
Розділ І Загальні положення
Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України
Глава 2. Принципи цивільного процесуального права
Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Глава 4. Сторони в цивільному процесі
Глава 5. Треті особи в цивільному процесі
Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі
Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб
Глава 8. Представництво в цивільному процесі
Глава 9. Цивільні процесуальні строки
Глава 10. Підвідомчість цивільних справ
Глава 11. Підсудність цивільних справ
Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи
Глава 13. Санкції цивільного процесуального права
Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі
Розділ II. Провадження в суді першої інстанції
А. Позовне провадження
Глава 15. Порушення цивільної справи в суді
Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду
Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ
Глава 18. Постанови суду першої інстанції
Б. Непозовні провадження
Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
Глава 20. Окреме провадження
Розділ III. Провадження по оскарженню і перегляду рішень, ухвал суду
Глава 22. Апеляційне провадження
Глава 23. Касаційне провадження
Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами
Розділ IV. Звернення судових рішень до виконання
Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання
Розділ V. Міжнародний цивільний процес
Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом
§ 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі

Книги и учебники по дисциплине Гражданский процесс Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по цивільному процесуальному праву України2011 - 2011 год
  2. Чорнооченко СІ.. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури,2005. — 472 с - 2005 год
  3. А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.
    . Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент,2005. – 172 с. - 2005 год