Чорнооченко СІ.. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури,2005. — 472 с. 2005

У навчальному посібнику аналізуються норми цивільного процесуального права України та практика їх застосування судами.
На основі положень нового (2004 р.) та чинного Цивільного процесуального кодексу України, законодавства про судоустрій у відповідності до програми для вищих юридичних навчальних закладів послідовно розкриваються питання пов'язані з особливостями цивільних процесуальних правовідносин та їх суб'єктів , підвідомчості та підсудності цивільних справ, їх порушення та підготовки, судового розгляду і винесення рішення по суті, апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, ухвал суду, звернення судових рішень до виконання, цивільного судочинства з іноземним елементом.
Матеріал посібника викладено у порівнянні нового і чинного цивільного процесуального законодавства, що сприяє кращому засвоєнню даного курсу
Розраховано на студентів, курсантів, слухачів, викладачів вищих юридичних закладів освіти та факультетів, а також працівників правоохоронних органів, юридичних служб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств і установ.

<< | >>
Розділ 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Розділ 2. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Розділ 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Розділ 4. СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 5. ТРЕТІ ОСОБИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 6. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗА ЗАКОНОМ НАДАНЕ ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА І СВОБОДИ ІНШИХ ОСІБ
Розділ 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 9. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Розділ 10. ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Розділ 11. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Розділ 12. ВИТРАТИ ТА САНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розділ 13. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 14. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 15. ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 16. ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ В СУДІ
Розділ 17. ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Розділ 18. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Розділ 19. СУДОВІ РІШЕННЯ
Розділ 20. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Розділ 21. ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Розділ 22. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 23. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 24. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 25. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ, УХВАЛ, ЩО ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУ СИЛУ, У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ І ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ
Розділ 26. ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДО ВИКОНАННЯ ТА ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ
Розділ 27. ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Книги и учебники по дисциплине Гражданский процесс Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по цивільному процесуальному праву України2011 - 2011 год
  2. А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.
    . Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент,2005. – 172 с. - 2005 год
  3. М. Й. Штефан. Цивільний процес. Видання 2-ге, перероб. та доп., 2001 - 2001 год