В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. Господарське право України. За редакцією В. М. Гайворонського і В. П. Жушмана. Харків «Право» 2005. 2005

Підручник підготовлений викладачами кафедр аграрного права
і господарського права Національної юридичної академії України
імені Я росла на Мудрого

<< | >>
РозділіОсновні правові засади господарської діяльності
Глава 1. Господарська діяльністьі регулювання відносин, що складаютьсяпри її здійсненні
І лана 2. Держава, місцеве самоврядуванняі правова регламентація господарськоїдіяльності
Глава 3. Господарська комерційна та некомерційна діяльность
Розділ IIСуб'єкти господарювання
Гпава 4. Законодавче визначення суб'єктівгосподарювання, порядку їх утвореннята реєстрації
Глава 5. Види суб'єктів господарювання
Глава 6. Припинення діяльності суб'єктів господарювання
Розділ НІМайно як основа господарювання
Глава 7. Майнові права суб'єктів господарювання
Плава 8. Правові засоби підвищенняефективності використання державногоі комунального майна
Піава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
Глава 10. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності
Глава 11. Цінні папери в господарській діяльності
І лана 12. Корпоративні права
Розділ IVГосподарські зобов'язання
Глава 13. Загальні положення про господарські зобов'язання
Глава 14. Господарські договори
Глава 15. Ціни і ціноутворення в системі господарювання
Глава 16. Виконання господарських зобовязань. Припинення зобов'язань
Розділ VВідповідальність за правопорушення у сфері господарювання
Глава 17. Загальні засади юридичної відповідальності учасників господарськихвідносин
І лана 18. Відшкодування збитків у сфері господарювання
Глава 19. Штрафні та оперативно-господарські санкції
І лана 20. Лдміністративно-господарськісанкції
Піава 21. Відповідальність суб'єктівгосподарювання за порушення законодавствапро захист економічної конкуренції
Глава 22. Визнання суб'єкта господарюваннябанкрутом
Розділ VIОсобливості правового регулювання відносин в окремих галузях господарювання
Глава 23. Правова регламентація господарсько-торговельної діяльності
Глава 24. Правова регламентація перевезення вантажів
І лава 25. Капітальне будівництво
Глава 26. Правове регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності
Глава 27. Правове регулювання відносину сфері фінансової діяльності суб'єктівгосподарювання
Розділ VIIСпеціальні режими господарювання Глава 28. Спеціальні (вільні) економічні зони
Розділ VIIIЗовнішньоекономічна діяльність
І лава 29. Загальні положення

Книги и учебники по дисциплине Хозяйственное право Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському процесуальному праву України. 2011 - 2011 год
  2. Лещенко О.А.. Позовні заяви по цивільним справам. 2009 - 2009 год
  3. Лещенко О.А.. Лекції по праву приватної власності. ОНЮА. 2009 - 2009 год
  4. Кравчук С.Й.. Господарське право України: Навчальний посібник. — К.: Кондор,2007.-264 с. - 2007 год
  5. О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя,
    В. Є. Постульга. Господарське законо-давство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга. — К.: КНЕУ,2005. — 182 с. - 2005 год
  6. Н.О.Саніахметова. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей»,2005. —608 с - 2005 год
  7. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка,.2004- 624 с - .200 год