В.Б. Авер'янов. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. 2007

У навчальному посібнику розглядаються організаційно-правові засади державного управління, які тематично спрямовані на висвітлення усіх основних напрямків його аналізу як предмету наукової і навчальної дисципліни. Особлива увага приділена конституційним і адміністративно-правовим аспектам організації виконавчої влади, обгрунтуванню шляхів здійснення в Україні адміністративної реформи.
У посібнику подасться текст Концепції адміністративної реформи в Україні.
Для студентів і слухачів, які навчаються за спеціальностями правознавства і державного управління, працівників державного апарату, науковців, викладачів і аспірантів.

<< | >>
Глава І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ І НАУКОВІ ЗАСАДИ
Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ — ПРІОРИТЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава IV. АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОтЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
Глава V. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Глава VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Глава VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Глава VIII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава IX. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОтЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава Х. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава XІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Глава XII. ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право Украины:

  1. Vse-Znaniya.com. Шпаргалки по гражданскому праву Украины. 2011 - 2011 год
  2. Бойко.А.М. ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА - 2009 год
  3. Гарасимів Тарас Зеновійович. Право соціального забезпечення України. (Загальна частина).- Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження»,2004.240 с. - 2004 год