Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.

Об'єктом є : суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави.

Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи.

Предмет: приватне, колективне або державне майно, право на майно, а також дії майнового характеру, напр., при вимаганні (ст.189) та шахрайстві (ст.190).

Об'єктивна сторона: злочини з матеріальним складом - їх обов'язковою ознакою є спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечні наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності.

Закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди.

Однак для закінчення таких злочинів як розбій, вимагання, погроза знищення майна не потрібно фактичного настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів).

З суб'єктивної сторони: характеризуються прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, на яку вона не має права, передбачає спричинення матеріальної шкоди і бажає цього, одночасно бажаючи власного незаконного збагачення.

Поряд з цим знищення або пошкодження майна (ст. 194) може бути вчинене і з непрямим умислом, а необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196) і порушення обов'язків щодо охорони майна (ст. 197) можуть бути вчинені через необережність.

Загальні ознаки: характеризують злочини проти власності, істотно розрізняються між собою за характером діяння, способом їх вчинення, мотивами.

Так, за наявності корисливого мотиву злочини проти власності поділяються на корисливі і некорисливі.

1) корисливі (статті 165—193): пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 185—191); не пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 192, 193);

<< | >>
Источник: ОНЮА. Ответы на государственный экзамен по уголовному праву Украины и уголовному процессу Украины2012. 2012

Еще по теме Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.:

 1. Некорисливі злочини проти власності, їхні види та загальна характеристика.
 2. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності.
 3. Злочини проти здоров’я, їхні види та загальна характеристика.
 4. Злочини проти довкілля, їхні види та загальна характеристика.
 5. Загальна характеристика злочинів проти представників правоохоронних органів, їх види.
 6. 9. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти основ національної безпеки України.
 7. 25. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
 8. Загальна характеристика і види злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
 9. § 1. Поняття та види злочинів проти власності
 10. § 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
 11. § 1. Поняття і види злочинів проти власності
 12. ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
 13. Злочини у сфері господарської діяльності, їхні види та загальна характеристика.
 14. § 1. Загальна характеристикаі види злочинів проти громадського порядку та моральності
 15. 19.1. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти приватної власності
 16. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки.
 17. 15. Злочини проти здоров'я, їх загальна характеристика і види.
 18. 13. Злочини проти життя, їх загальна характеристика і види.
 19. §1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 20. Поняття і система злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку та їхня загальна характеристика.