Переведення з ініціативи працівника


Одним із видів переведення є переведення з ініціативи працівника. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, власник зобов'язаний перевести, за їхньою згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку. Переведення може бути тимчасовим або постійним залежно від стану здоров'я. За такими працівниками зберігається їхній колишній середній заробіток протягом 2 тижнів від дня переведення, а в деяких випадках, передбачених законодавством, на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи, або проводиться виплата допомоги за державним соціальним страхуванням.
Власники повинні впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які попереджають виробничий травматизм і забезпечують санітарно-гігієнічні умови праці, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Працівник, якому заподіяне каліцтво або інше ушкодження здоров'я з вини підприємства, може бути тимчасово переведений відповідно до медичного висновку на іншу роботу з легшими умовами праці. За ним зберігається колишній середній заробіток на весь час переведення.
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на легшу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До винесення рішення про надання легшої роботи вагітній жінці вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього дні за рахунок підприємства.
Жінки, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3 років. Середній заробіток, який зберігається за вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до 3 років, при переведенні на іншу роботу обчислюється із заробітку останніх 6 місяців роботи перед переведенням, не враховуючи відпустки по вагітності й пологах.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України2011. 2011

Еще по теме Переведення з ініціативи працівника:

 1. Тимчасові переведення з ініціативи власника
 2. 47. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 3. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
 4. 47. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 5. 56. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 6. 62. Розірвання трудового договору з ініціативи власника з підстав,що містять провину працівника.
 7. Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення
 8. 44. Види переведення на іншу роботу
 9. 5. Переведення на iншу роботу
 10. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення
 11. КОММЕНТАРИЙ К ПОРФИРИЮ, ИМ САМИМ ПЕРЕВЕДЕННОМУ 1
 12. Переведення на іншу роботу та його види
 13. Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника
 14. 65. Розірвання трудового договору з ініціативи власника
 15. 74. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб
 16. Функції Функція законодавчої ініціативи Єврокомісії
 17. 71. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
 18. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
 19. 68. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника