Гребенюк М.. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 2010. 2010

За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), стан здоров’я людини великою мірою залежить від способу життя, в тому числі від харчування. Світовий досвід свідчить, що нераціональне та незбалансоване харчування є одним з найважливіших факторів ризику у виникненні серцево-судинних та онкологічних захворювань, діабету, ос- теопорозу, карієсу, виснаження та інших патологічних станів.

<< | >>
Розділ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Розділ ІІ ІНСТИТУЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Європейський Союз
Розділ ІІІ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ
Розділ IV ОБРОБКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Розділ V ДІЄТИЧНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
Розділ VI ХАРЧОВІ ДОБАВКИ
Розділ VIII ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ БЕЗПЕКУ ПЕВНИХ ВИДІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Розділ ІХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Розділ Х ПАКУВАННЯ
Розділ ХІІІ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
Розділ XIV ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ ТА ТОРГІВЛІ ПЕВНИМИ ВИДАМИ ТВАРИН
Роздл XVI ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Книги и учебники по дисциплине Зарубежное право:

 1. SenatM.com. Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функционирования. Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод - 2011 год
 2. ОНЮА. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 2011 - 2011 год
 3. Колосов Ю.М., Кривчикова Е.С., Савасков П.В.. Европейское международное право. 2010 - 2010 год
 4. ДИКМАН Сергей Сергеевич. ПРАВО ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ. Лекционный курс. ИПиГО МГУЭСИ Москва 2010 - 2010 год
 5. Четвериков А.О.. Правовой режим пересечения людьми внутренних и внешних границ государств - членов Европейского Союз (под ред. и предисл. С.Ю. Кашкина). – М.: Волтерс Клувер, 2010г. – 54 с. - 2010 год
 6. Энтин Л.М.. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза // "Журнал российского права", N 3, март 2010 г. – 19 с. - 2010 год
 7. Виктория Резепова. Шпаргалка по праву Евросоюза, 2010 - 2010 год
 8. В. ВОЙНИКОВ, О. ПОТЁМКИНА. Шенгенское право, 2010 - 2010 год
 9. Слепак Виталий Юрьевич. Правовые аспекты общей политики безопасности и обороны Европейского Союза. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва –2010 - 2010 год
 10. ОУНЮА. Конституционное право зарубежных стран - 2010 год
 11. Пастухова Л. В.. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібник.- Сімферополь:Таврія,2009.-224 с. - 2009 год
 12. Р.А. Петров. Право Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К..: Істина , 2009. — 376 с. - 2009 год
 13. Бартенев Сергей Александрович. Разграничение компетенции между Европейским Союзом и государствами-членами. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва –2008 - 2008 год
 14. Шайхутдинова Гульнара Раифовна. ПРОДВИНУТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ                           В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ. АВТОРЕФЕРАТ                       диссертации на соискание ученой степени                                  доктора юридических наук.               Казань 2007 - 2007 год
 15. SenatM.com. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН - 2007 год
 16. Шумакова Ольга Игоревна. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2006 - 2006 год
 17. Программа Европейского Союза Europe Aid для Российской Федерации. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы. — М.: «Права человека»,2005. — 98 с. - 2005 год
 18. Й. Тачинська, О. Ільченко. Право внутрішнього ринку ЄС. - Українською мовою. Навчальний посібник. К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка,2005. - 143 с. - 2005 год
 19. Г. Андреева. Конституционный статус национальных меньшинств в Европе. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ    № 7(95) 1.04.2004 - 2004 год
 20. Л.М.Ентін. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі. - Російською мовою Навчальний посібник. К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка,2004. - 137 с. - 2004 год