Конспек лекцій з курсу «Чисельні методи». 2016

<< |
Лекція № 7 Чисельне розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Крамера, метод Гаусса, матричний метод
Лекція № 10 Інтерполяція функцій
Лекція № 11 Інтерполяція функцій

Книги и учебники по дисциплине Вычислительная математика:

  1. Аналитическая геометрия на плоскости - 2017 год
  2. Ответы на билеты по Вычислительной Математике - 2017 год
  3. Вычислительная математика. Лекции - 2017 год
  4. Численные методы. Лекции - 2016 год