В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. В. М. Іванов, О. В. Іванова . — К. : МАУП,2004. — 224 с.. 2004

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні засади конфлік- тологічної науки та її галузі — юридичної конфліктології, розглядаються поняття, структура, динамічні характеристики правового конфлікту, досліджуються основні види юридичних спорів, способи їх попередження та вирішення, розкриваються психологічні засади доцільної поведінки юриста в конфлікто- логічних ситуаціях.
Матеріал подано відповідно до курсу "Юридична конфліктологія", розробленого на кафедрі історії та теорії держави і права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями конфліктології.

<< |
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНО.Ї КОНФЛІКТОЛОГІЇ
ПОНЯТТЯ Й АНАЛІТИКА ЮРИДИЧНОГО КОНФЛІКТУ
ВИДИ ЮРИДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
РОЗВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЮРИДИЧНИМ КОНФЛІКТАМ
ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ

Книги и учебники по дисциплине Конфликтология:

  1. Давлетчина С. Б.. Конфликтология. Учебное пособие по элективному курсу для студентов заочной формы обучения. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ,2005. -174 с. - 2005 год
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психокоррекция - Психологическая диагностика - Психологическая подготовка - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология личности - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Семейная психология - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -