Волошин Ю. О.. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: Монографія / За ред. М. О. Баймуратова / Ю. О. Волошин. — К.: Логос,2010. — 428 с.. 2010

Досліджено актуальні теоретичні проблеми становлення, шституціоналізації, розвитку та функціонування конституційно-правового забезпечення участі України та інших держав у процесах європейської міждержавної інтеграції. Визначені теоретичні засади, категоріально-понятійний апарат, система та гносеологічна цінність методологічного арсеналу дослідження. Визначені закономірності становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в умовах глобалізації, феноменологія процесів інтернаціоналізації національного конституційного права та конституціоналізації нового міжнародного правопорядку на сучасному етапі міждержавної інтеграції. Особлива увага приділяється вивченню ролі й значення механізму конституційно-правового забезпечення участі Української держави в процесах міждержавної інтеграції, а також становленню, організації та функціонуванню органів влади в умовах адаптації до права Європейського Союзу, сприйняття європейських правових цінностей у вітчизняній конституційній доктрині. Пропонуються практичні рішення проблем у цій сфері. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення конституційного законодавства України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами конституційного, міжнародного публічного та європейського права, теорією міжнародних відносин та міждержавного співробітництва.

| >>
Розділ 1 Онтологічні й аксіологічні проблеми визначення категорій «інтеграція» і «європейська міждержавна інтеграція» у вітчизняній та зарубіжній конституційно-правовій доктрині
Розділ 2 Методологія дослідження конституційно-правового забезпечення міждержавних інтеграційних процесів у вітчизняній та зарубіжній науці конституційного права
Розділ З Сучасний конституціоналізм у контексті глобалізаційної парадигми і міждержавної інтеграції: теоретико-методологічне та аксіологічне визначення
Розділ 4 Інтернаціоналізація конституційного права та конституціоналізація міжнародного правопорядку в умовах міждержавних інтеграційних процесів: категорійно-понятійний апарат забезпечення
Розділ 5 Розвиток доктрини суверенітету та її конституційне забезпечення в процесі європейської міждержавної інтеграції

Книги и учебники по дисциплине Конституционное право Украины:

  1. ОУНЮА. Конституционное право - 2010 год
  2. О. Ф. Фрицький. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер,2002. - 536 с. - 2002 год