Максимов.А.Л. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 2003

<< | >>
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ДЕРЖАВА
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ
ФОРМА ДЕРЖАВИ
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
ПРАВА ЛЮДИНИ
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАКРІПЛЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
ПРАВО
ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ВИДИ.
ПРАВОСВІДОМІСТЬ
ОБ'ЄКТИВНЕ ЮРИДИЧНЕ ПРАВО
ПРАВОВА (ЮРИДИЧНА) НОРМА
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОПОРЯДОК
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДОДАТКИ
ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Книги и учебники по дисциплине Теорія та Історія держави і права України:

  1. Кушинська Л.А.. Звичаєве право та його еволюція у східнослов’янському суспільстві VІ–ХІ ст.: Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2008. – 142 с. - 2008 год
  2. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. Теорія держави і права - 2006 год
  3. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права - 2006 год
  4. ГЛИНЯНИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ. Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу - 2002 год
  5. ЛЕОНІД БІЛЕЦЬКИЙ. РУСЬКА ПРАВДА. ІСТОРІЯ її ТЕКСТУ. За редакцією Юрія Книша. Українська Вільна Академія Наук в Канаді. Вінніпег - 1993 - 1993 год
  6. Андрій Яковлів. Основи КОНСТИТУЦІЇ У. H. P. УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО "ГОВЕРЛЯ" НЮ ЙОРК - ЗДА - 1964 - 1964 год
  7. Ip. Ю. ЧЕРКАСЬКИЙ. СУДОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ГР. К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО - 1930 год