Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.. 2001

У підручнику розглянуті питання співвідношення державної влади і держави; громадянського суспільства і держави; форми, апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права — нормі права, системі права і системі законодавства, право-творчості та правозастосуванню, правовідносинам, тлумаченню права, законності та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. Окрема глава присвячена правовому статусу особи, народу, держави. Міститься характеристика основних типів правових систем світу: романо-германського, англо-американського, змішаного (скандинавської та латиноамериканської груп), релігійно-традиціймого (мусульманського й індуського, китайського та японського, африканського права).

<< | >>
Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
§ 2. Предмет теорії держави і права
Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ
Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ
Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ
Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ
Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ
Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР
Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ
Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК
Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ
Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
Глава 29 РОМАНС-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І ПРАВОВА СИСТЕМА АНГЛІЇ
Частина II ПРАВОВА СИСТЕМА США
Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ
Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І. ПІВШЧНОЄВРОПЕЙСЬКА (СКАНДИНАВСЬКА) ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ
Частина II ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ
Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І РЕЛІГІЙНО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 1.1. МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО
1.2. ІНДУСЬКЕ ПРАВО
Частина II ДАЛЕКОСХІДНА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 2.1. КИТАЙСЬКЕ ПРАВО
2.2. ЯПОНСЬКЕ ПРАВО
Частина III ЗВИЧАЄВО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 3.3. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО АФРИКИ І МАДАГАСКАРУ

Книги и учебники по дисциплине Теория и история государства и права:

 1. Марк.Д.Ю. История государства и права зарубежных стран. МОДУЛЬ 1 - Государство и право Древнего Востока - 2014 год
 2. Л. Н. Терехова. Теория государства и права. Шпаргалка. 2013 - 2013 год
 3. Соколов А.Н.. Лекции по теории государства и права. 2013 - 2013 год
 4. Каха.А.М. История государства и права зарубежных стран. МОДУЛЬ 3 - Государство и право Нового времени - 2013 год
 5. Денис Шевчук. Теория государства и права: конспект лекций, 2012 - 2012 год
 6. Наурызбай А.Ж. Жиренчин К.А.. История государства и права зарубежных стран. МОДУЛЬ 1 - Государство и право Древнего Востока - 2012 год
 7. Vse-Znaniya.com. Шпаргалка по Теории государства и права на украинском языке. 2011 - 2011 год
 8. Чикеева З.Ч.. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: Учебное пособие. – Бишкек: Изд-во КРСУ,2011. – 249 с. - 2011 год
 9. Жиренчин К.А. История государства и права зарубежных стран. МОДУЛЬ 2 - Государство и право средневековой Европы - 2011 год
 10. SenatM.com. Шпаргалки по истории государства и права зарубежных стран - 2011 год
 11. ОНЮА. Шпаргалки по истории государства и права зарубежных стран - 2011 год
 12. А.В. АСОСКОВ. ОСНОВЫ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА - 2011 год
 13. Е.О. ДІДОРЕНКА. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН - 2010 год
 14. Наурызбай А.Ж.. История государства и права зарубежных стран. МОДУЛЬ 1 - Государство и право Древнего Востока - 2010 год
 15. В.Л. Кудрявцев. Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы Международной научно-практической конференции (20 ноября 2008 г.): В 2 т. ТОМ 1: Секция Теории и истории государства и права; Уголовно-правовая секция / Под общ. ред. канд. юрид. наук, доц. В.Л. Кудрявцева - 2008 год
 16. В.Л. Кудрявцев. Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы Международной научно-практической конференции (20 ноября 2008 г.): В 2 т. ТОМ 2: Государственно-правовая секция; Гражданско-правовая секция / Под общ. ред. канд. юрид. наук, доц. В.Л. Кудрявцева. Челябинск: филиал МПГУ г. Челябинске, ЮУПИ,2008. 492с. - 2008 год
 17. Монис.А.Н. История государства и права зарубежных стран. МОДУЛЬ 1 - Государство и право Древнего Востока - 2008 год
 18. Т.Н.Коголь, Е.Г.Михеенков. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН - 2008 год
 19. Р.В. Шагиева и др.. Теория юриспруденции. Учебное пособие для студентов – выпускников юридических вузов, готовящихся к сдаче  государственного экзамена по теории государства и права, Калуга 2007 - 2007 год
 20. Кудіна, Н. Демчук, О. Кузьмич . Місцеве самоврядування: думка молоді К. «Молодіжна альтернатива»,2006. - 80 с. - 2006 год