А.С. Глущенко, Чернов В.В.. Навчально-методичний посібник по підготовці та захисту дипломнихробітмагістразі спеціальностей8.03050801 "Фінанси і кредит" і8.03050801"Банківська справа"- Х.: ХНУ, 2012. - 107 с.. 2012

В посібнику визначаються всі стадії процесу підготовки та захисту дипломної роботи магістра починаючи з вибору теми дипломної роботи, призначення наукового керівника, правил оформлення самої дипломної роботи та процедури захисту її в Державній екзаменаційній комісії, даються відповідні рекомендації. В основу навчально-методичного посібника покладено вимоги державних стандартів по оформленню дипломних робіт. Розраховано на студентів, викладачів та наукових керівників дипломних робіт магістрів.

| >>
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ Положення
РОЗДІЛ 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД РУКОПИСОМ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
3.3. Оформлення дипломноїроботи
РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ дипломноїРОБоти магістра.

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

  1. Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш. фінанси. Навчально-методичний посібник (частина ІІ). Дніпропетровськ –2008 - 2008 год
  2. Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш. Фінанси. Навчально-методичний посібник (частина ІІІ). Дніпропетровськ –2008 - 2008 год
  3. Ганевич Е. М., Краснощек С. С.. Финансовая политика Украины: состояние, проблемы, перспективы. Учебное пособие для студентов экономических специальностей. - Одесса: Пальмира,2007. - 337 с. - 2007 год
  4. Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш. Фінанси. Навчально-методичний посібник (частина І). Дніпропетровськ –2007 - 2007 год
  5. Николаева О. Е.. Толковый англо-русский словарь основных терминов управленческого и финансового учета. Изд. 2-е, мспр. и дополн. — М.: Эдиториал УРСС,2002. —112 с. - 2002 год