Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш. Фінанси. Навчально-методичний посібник (частина І). Дніпропетровськ –2007. 2007

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни “Фінанси” складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2007 р. Мета даної роботи – надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни. Посібник містить методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, контрольні заходи, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

<< | >>
4. методичні рекомендації до самостійної роботи
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

  1. А.С. Глущенко, Чернов В.В.. Навчально-методичний посібник по підготовці та захисту дипломнихробітмагістразі спеціальностей8.03050801 "Фінанси і кредит" і8.03050801"Банківська справа"- Х.: ХНУ, 2012. - 107 с. - 2012 год
  2. Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш. фінанси. Навчально-методичний посібник (частина ІІ). Дніпропетровськ –2008 - 2008 год
  3. Т.Ф.Григораш, Г.В.Григораш. Фінанси. Навчально-методичний посібник (частина ІІІ). Дніпропетровськ –2008 - 2008 год
  4. Ганевич Е. М., Краснощек С. С.. Финансовая политика Украины: состояние, проблемы, перспективы. Учебное пособие для студентов экономических специальностей. - Одесса: Пальмира,2007. - 337 с. - 2007 год
  5. Николаева О. Е.. Толковый англо-русский словарь основных терминов управленческого и финансового учета. Изд. 2-е, мспр. и дополн. — М.: Эдиториал УРСС,2002. —112 с. - 2002 год